Młodzieżowa Orkiestra Dęta Konopiska

Festiwal

Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych w Konopiskach powstał z myślą o krzewieniu i możliwości zaprezentowania się najlepszych zespołów instrumentalnych przed lokalną społecznością. Cykl i pomysł został zapoczątkowany w roku 2011 – z inicjatywy ówczesnego Wójta Gminy Konopiska p. Jerzego Sochy oraz radnych samorządowych. Podczas trzech pierwszych edycji w roku 2011,2012 i 2013 – Festiwal przyjął formę Parad Marszowych Orkiestr Dętych, podczas których Orkiestry demonstrowały podczas cyklicznych obchodów Dni Konopisk swoje umiejętności w grze marszowej oraz prezentacjach mażoretek.

Od roku 2014 – w porozumieniu z Władzami , Radą Gminy oraz Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji – Parady Orkiestr zostały przekształcone w Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych mający formułę konkursu.

Festiwal mający cykl 2-letni , odbywający się zawsze podczas święta Dni Konopisk, zdołał wpisać się na stałe w harmonogram imprez Gminy Konopiska, przyciąga rokrocznie najlepsze zespoły orkiestrowe z całej Polski oraz grupy mażoretek im towarzyszące.

Orkiestra

Krótki rys historyczny

Pierwsza orkiestra dęta w Konopiskach powstała w listopadzie 1927 roku z inicjatywy miejscowego organisty Wentlanta, w dziesiątą rocznicę powstania OSP w Konopiskach i z okazji poświęcenia sztandaru. Od momentu powstania Orkiestra nie grała w sposób ciągły. Niesprzyjające warunki, najpierw II wojna światowa, później ogólne problemy orkiestry. W 1981 na Walnym Zebraniu OSP w Konopiskach podjęto uchwałę o reaktywowaniu orkiestry, która od tamtego okresu gra nieprzerwanie. Inicjatorem reaktywowania orkiestry był Druh Bolesław Żukow wraz z Janem Ankowskim i Antonim Sączkiem. Pierwszy koncert odnowiona orkiestra dała podczas Dnia Strażaka w 1982 roku.

Orkiestra w pierwszym składzie liczyła 20 osób, byli to : Jan Chwist, Jan Ciuk, Witold Ciuk, Władysław Foks, Kazimierz Jarosik, Dariusz Kowalik, Grzegorz Kowalik, Krzysztof Kruk, Jacek Lelit, Jerzy Modławski, Edward Mrowiec, Janusz Mrowiec, Andrzej Słabosz, Robert Spyra, Franciszek Szymonik, Adam Trzyna, Jerzy Turos, Stanisław Walczak. Kapelmistrzem reaktywowanej orkiestry został Kazimierz Jarosik, następnie jego syn Witold Jarosik, a później Zenon Morawiec. Od marca 1993 roku do 31 grudnia 2004 roku kapelmistrzem orkiestry był Wiesław Pitulski. Od 1 stycznia 2005 roku funkcje tę pełnił Tomasz Hadrian, a od 2007 roku prezesem orkiestry jest Jacek Walentek. W 2017 roku funkcję kapelmistrza objął Roman Pełka.

Obecnie orkiestra liczy 50 muzyków, którzy są wychowankami orkiestry. Jako jedna z najlepszych w kraju, uświetnia swoimi występami wszelkiego rodzaju imprezy, koncerty, festyny i festiwale.

Orkiestra OSP w Konopiskach to muzycy z bardzo dużym doświadczeniem, grający muzykę od Strauss-a do Davis-a. Wykonuje muzykę klasyczną, filmową oraz rozrywkową. Orkiestrze towarzyszą wokaliści i soliści. Orkiestra może koncertować samodzielnie lub akompaniować solistom, instrumentalistom i wokalistom. Orkiestra ma na swoim koncie wspólne koncerty z takimi gwiazdami jak : Katarzyna Skrzynecka , Grażyna Brodzińska , Marcin Jajkiewicz.

Mażoretki "Szyk"

Razem z orkiestrą występuje grupa mażoretek „Szyk” działająca przy GCKiR w Konopiskach. Potrafi ona uczestniczyć nie tylko w przemarszach paradnych, lecz również tańczyć w układach choreograficznych do muzyki orkiestry. Obecnie instruktorami grupy są Magdalena Chętkowska i Magdalena Biskupska.

W GCKiR działają trzy grupy mażoretek ; maluchy , średniaki i grupa reprezentacyjna , czyli mażoretki „Szyk” , które mają na swoim koncie wiele sukcesów , min. zdobycie I miejsca na Międzynarodowym Festiwalu Euro Musiktage Bosel w Niemczech.

Instruktorka mażoretek i choreograf a zarówno tancerka grupy Szyk. Absolwentka pedagogiki, pracy socjalnej oraz certyfikowana przez Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich instruktorka tańca mażoretkowego. Na zajęciach najważniejsze są dla niej dokładność, konsekwencja i miła atmosfera, stworzenie poczucia opieki ze strony instruktora. Sama czuję potrzebę ciągłego rozwoju i zarażania innych pasją do tańca. Z orkiestrą i mażoretkami związana od 2001r. Prywatnie swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy jako asystent rodziny.

Przygodę z Orkiestrą i tańcem rozpoczęła w 2001 r., po długoletnim doświadczeniu jako tancerka, aktualnie realizuje swoją pasję jako instruktor Mażoretek. Kieruje się zasadą, że prawidłowa postawa i synchronizacja to cel do którego należy wytrwale dążyć. Swoje doświadczenie uzupełnia przez udział w licznych szkoleniach i warsztatach, by profesjonalnie przekazywać swoją wiedzę i miłość do tańca. Po ukończeniu Politechniki Częstochowskiej spełnia się zawodowo jako Planistka Yawal S.A.

MKiDN Logo
DOFINANSOWANIE MKiDN 2017

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2017 zostały zakupione instrumenty muzyczne, urządzenie wielofunkcyjne oraz szafy i regały Dofinansowanie przyznano z programu "Infrastruktura kultury" - kwota dofinansowania 35 000 ,00 zł


DOFINANSOWANIE MKiDN 2018

Dnia 17 kwietnia zostały ogłoszone wyniki dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok.... Miło nam jest wszystkich poinformować ,iż nasza orkiestra otrzymała 50 000,00 zł ... cały projekt będzie polegać na doposażeniu naszej Szkółki Muzycznej w nowe instrumenty.

W ramach programu "Infrastruktura kultury" zostało złożonych 536 wniosków z czego tylko 146 otrzymało dofinansowanie.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018 zostały zakupione instrumenty muzyczne, które są wykorzystywane przez uczniów szkółki muzycznej.


DOFINANSOWANIE MKiDN 2023
MKiDN Logo

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury

Nazwa zadania : "Zakup wyposażenia na cele działalności edukacyjnej i kulturalnej"

Kwota dofinansowania : 69 000,00 zł

Całkowita wartość : 116 620,00 zł

Data podpisania umowy : 1.06.2023 r

Celem projektu jest rozbudowa instrumentarium Orkiestry w taki sposób, aby zapewnić uczniom Akademii Młodego Muzyka (dzieciom i młodzieży do 18 roku życia) i instrumentalistom Orkiestry jako osobom dorosłym dobre warunki gry.

Zakup wyposażenia na cele działalności edukacyjnej i kulturalnej pozwoliło na ;

- wzrost liczebny dzieci i młodzieży do nauki na instrumentach dętych i perkusyjnych

- poprawa brzmienia , intonacji , techniki gry na instrumentach ,

- zwiększenie poziomu artystycznego

- nagroda dla muzyków

- możliwość wykonywanie innego repertuaru muzycznego o poszerzony skład instrumentów perkusyjnych i dętych.

W ramach zadania zakupiono:

Dzwonki orkiestrowe 1 szt. , główka do fletu piccolo - 1 szt. , Talerze do perkusji 1 szt. , Saksofon altowy - 1 szt. , Flet poprzeczny 3 szt. , Euphonium 1 szt. , Futerał do Euphonium 1 szt. , Puzon 1 szt. , Futerał do puzonu 1 szt. , Waltornia 3 szt. , Futerał do waltorni 3 szt.

Reasumując, zwiększenie instrumentarium do nauki i wymiana na nowe, pozwoliło na:

- podniesienie poziomu artystycznego i estetycznego grupy podczas występów

- zwiększyło dostęp osób nieposiadających instrumenty do bezpłatnej nauki gry

- zwiększyło promocję Orkiestry i miejscowości oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez współfinansowanie zadania

- zwiększyło udział mieszkańców w życiu kulturalnym poprzez koncerty uczącej się młodzieży

- wpłynęło korzystnie na integrację pokoleń podczas spotkań muzycznych dzieci i młodzieży oraz odbiorców w średnim wieku i osób starszych.


Grupa wsparcia

Z ogromną radością mamy przyjemność zakomunikować o powstaniu Grupy wsparcia dla Orkiestry i Mażoretek – Konopiska!!!

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Orkiestry OSP w Konopiskach oraz grupy Rodziców – entuzjastów talentu swoich dzieci, 10.02.2017 roku, w siedzibie Orkiestry w Konopiskach, odbyło się spotkanie inicjacyjne na którym podjęto Uchwałę o powołaniu „Grupy wsparcia dla Orkiestry i Mażoretek – Konopiska” Grupa będzie miała na celu uczestniczyć aktywnie w codziennym życiu Orkiestry i Mażoretek, wdrażać własne pomysły, wspierać muzyków i tancerki w przygotowaniach koncertów, imprez i wyjazdów Powołanie Grupy, zapał i entuzjazm osób które znalazły czas na tego rodzaju aktywność prospołeczną napawają nas ogromnym optymizmem co do dalszego rozwoju Orkiestry i Mażoretek „Szyk”.

Tego typu działania zawsze motywują nas do jeszcze cięższej pracy i realizacji założonego planu rozwojowego Orkiestry na lata 2017/18.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do kontaktu w sprawie przyłączenia się do Grupy wsparcia dla Orkiestry i Mażoretek – Konopiska.

Osobą udzielającą wszelkich informacji jest p.Sławomir Stępniak – kom: 509553535

Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Orkiestra OSP w Konopiskach, Absolwent Szkoły Jazzu i Rozrywki im. Krzysztofa Komedy w Warszawie, multiinstrumentalista, człowiek „niezastąpiony” propagator i animator wszelkiego rodzaju zespołów instrumentalnych. W Orkiestrze OSP Konopiska od roku 1991 Pomysłodawca serii Koncertów Noworocznych oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr w Konopiskach. Prywatnie – handlowiec oraz szczęśliwy mąż Kamili i ojciec Liwii.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Orkiestry OSP w Konopiskach, wieloletni muzyk – multiinstrumentalista. W strukturach Orkiestry nieprzerwanie od reaktywacji w roku 1982. Radny Gminy Konopiska w obecnej kadencji, „dobry duch Orkiestry” a zarazem jej serce, z tytułu grania na bębnie marszowym i instrumentach perkusyjnych. Prywatnie – szczęśliwy mąż Małgorzaty, ojciec Kamili i Ani i dziadek Leny i Julii.

Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia Orkiestry OSP w Konopiskach, wieloletni muzyk - saksofonista, „mózg” w kwestii rozliczeń, zestawień i logistyki. Handlowiec i menadżer produktu w branży budowlanej, trener w zakresie szkoleń i negocjacji handlowych. Prywatnie – zakochany w swoich dwóch kobietach życia - żonie Agacie i córce Oli. W Orkiestrze Konopiska od 1999 roku.

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Orkiestry OSP w Konopiskach , wieloletni muzyk - puzonista, w orkiestrze od 1986 roku , handlowiec - specjalista od marketingu, osoba dla której wszystko jest możliwe do zrobienia. W Stowarzyszeniu stara się "żeby wszystkie tryby działały jak w dobrze naoliwionej maszynie". Prywatnie szczęśliwy mąż Katarzyny oraz dumny ojciec Zuzi i Filipa.

Szkółka

Szkółka muzyczna działa przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach od stycznia 2006 roku. Instruktorami szkółki są osoby specjalizujące się na danym instrumencie , pedagodzy z bardzo dużym doświadczenie , oddające całe serce i wiedzę dzieciom i młodzieży - przyszłym muzykom orkiestry.

Zajęcia składają się z:

  • nauki gry na instrumentach
  • dętych blaszanych: trąbka, waltornia, tenor, baryton, puzon, tuba
  • dętych drewnianych: flet, klarnet, saksofon
  • perkusyjnych
  • lekcji teorii muzyki
Zaczynamy uczyć przyszłych orkiestrantów już od piątej klasy szkoły podstawowej. Naukę można jednak równiej zacząć w późniejszym wieku. zapraszamy chętnych
Jak się przyłączyć
Jeśli mieszkasz w pobliżu siedziby orkiestry (Konopiska) i chcesz miło spędzić z nami czas skontaktuj się w sprawie naboru.

Śledź nas